Dial Down The Hettie. - Where Hettie Is A Pleasure.

Nyttigt att lära

Jag tycker att det är viktigt att man lär sig nya saker hela tiden och om man kan gå en bra kurs i projekthantering så är det ju bra, men om det nu är så att man inte har den tiden som krävs, så kan man anlita ett företag som har detta bland sina erbjudanden och få hjälp av dom istället. När man har olika projekt på gång på sitt företag, så visar ju det att man är igång ordentligt tycker jag i alla fall och då ska man kanske anlita någon som kan hjälpa till när det gäller olika projekt. Eller så kan man alltså gå en bra kurs för att lära sig hantera detta. Kanske man kan skicka en i ledningsgruppen?